Pragnę pisać 
Jestem takim poetą 
który pisać wciąż pragnie, 
a o czym chciałbym pisać, 
tego to nikt nie zgadnie. 

Chciałbym wszystkim pokazać 
piękno w słowach zawarte. 
Piękno co nas otacza 
jest dla każdego warte. 

Poezja chcę się dzielić 
płynącą z serca mego 
chciałbym wierzyć że trafi 
również do serca twego. 

Mirosław Sokół 
wilkolak1003 

12.01.2017 

Czytany: 84 razy

R E K L A M A

=>