Pokój.
Pokój to nie tylko
wojny brak.
To budowane domy
i zadowoleni ludzie.
Nie wszystkim
pokój jest w smak...
Żyją
w wielkomocarstwowej
ułudzie.

Pokój to uśmiech
dziecka bezpiecznego.
Jest też nim spokojna,
dobrze opłacana praca.
Tęcza na spokojnym niebie
nastroju dostarcza.
Dobro dane innym,
które do nas wraca.

Wojna to zawsze zło
i to najgorsze.
Niszczy, zabija
i wszystko rujnuje.
O pokój się modlę
i o niego proszę!
Czy nastrój pokoju
w sercu swym
czujesz?


Oskar Wizard

Czytany: 84 razy


=>