...w biegłym czasie...


jak istnieje grupa pierwiastków
tak istnieje grupa ludzi
oceniana po właściwościach
i budowie struktury

jednostkę można zwiększyć
wizerunkiem bytu zmniejszyć
częstotliwość lub poczęstunek
stając się źródłem co ogień rozpala
albo kwasem wodorosiarkowym...

Czytany: 42 razy

R E K L A M A

=>
Wierszy tego autora: