Czarna Madonna
Gdy sen się prześni
zostaje życie do przebycia,
które Mateczka słońcem złoci,
by dobro dochodziło do serca.

Zamyka myśli przed troską
bez popychania okolicznościami
nawyknieniem i pamięcią
bez kąkolu w pszenicy ideałami.

Życiodajnym uściskiem
wiary, miłości i nadziei,
co Ewangelię z Dzieciątkiem
trzyma światu błogosławi.

Ludziom, co po ciasnej drodze idą
dzieła Boże tłumaczy,
i niebiosa otwiera nadzieją,
by nikt nie zaprzedał duszy.

Aleksandra Baltissen

Czytany: 141 razy


=>