Zawsze wraca słońce.
Po deszczu
zawsze jest słońce.
Po burzy cisza nastaje.
Wszystko ma swoje końce.
Niech zawsze uśmiech zostaje.

Nie liczmy straconych szans.
Nie odmierzajmy swojego czasu.
Niech pogoda będzie w nas.
Trenujmy dobry humor zawczasu.

Nadzieja to dar
wspaniały i bezcenny.
Bo wszystko co dobre,
zdarzyć się może.
Twój uśmiech
nigdy nie jest daremny.
Uśmiechajmy się do siebie,
proszę...


Oskar Wizard


Czytany: 95 razy


=>