...bez przeobrażeń...
czy kochasz mnie tak jak ja ciebie

a może więcej i więcej jak ja

Dzisiaj powiedz mi jak trzask gałęzi

do czarnej góry niepodobny

Z naręczem traw jest serce moje

w usposobieniu Morza i Ziemi...

Czy kochasz mnie miłością swoją

dniem i nocą czy tylko we śnie...?...

...Tak nie przychodz nigdy

bo dzień i noc straszna jest

Blask oczu twoich widzieć chcę

Widzieć chcę ciebie blisko...

...Poczekam aż sobie uświadomisz

że ja kocham cię...

Czytany: 137 razy

R E K L A M A

=>