Dzień ze słońcem zaczynać


Miło zaczynać dzień ze słońcem,
choć wiatr kapryśny chłodem smaga.
Jesteśmy w drodze do dni ciepłych,
świadomość ta jest niezachwiana.

Czas niech odmierza się nam poprzez
wszystko, co piękne, nieuchwytne,
co nie da wtłoczyć się w granice,
zliczyć, zapisać w definicje.


Czytany: 240 razy

R E K L A M A

=>