Słowa dobre zbieraj


Słowa, te dobre zawsze zbieraj.
Gdy je dotykasz łagodnieje
chwila, co pewna przeciwności
przemyka obok, niosąc perłę.

Słowa ostre są niepotrzebne,
ranią tak, że się podnieść nie da.
Potrzeba takich, co fruwają,
mając na skrzydłach skrawek nieba.

Takie, co wspomóc mogą, cieszyć,
musnąć policzek śladem czułym,
co mogą ze swym dobrodziejstwem,
gdy jest zbyt ciężko, trochę ulżyć.

Czytany: 184 razy

R E K L A M A

=>