Pragnę czystej miłości
Pragnę kochać czystą miłością,
O nikim nie myśleć pożądliwie.
Mój Bóg tego ode mnie oczekuje,
Bym postępowała szlachetnie i uczciwie.

Pragnę kochać czystą miłością,
Bo tylko taka Panu się podoba.
On uzdalnia do tego moje serce,
Nie chcę niczym zasmucać mego Boga.

Pragnę kochać czystą miłością,
Kochać szczerze siostry i braci,
Z serca pragnę dobra dla każdego,
Aby Pan nas swoją łaską ubogacił.

14.07.2015r.

Czytany: 127 razy

R E K L A M A

=>