Pan mym dziedzictwem
Pan mym dziedzictwem i przeznaczeniem,
Chroni przed lękiem i przed cierpieniem.
Nic mi nie grozi, bo On jest ze mną,
Nie boję się nawet, gdy wokół ciemno.

Pan mym dziedzictwem, największym skarbem,
Bez Niego życie nic nie jest warte.
Ufnie zawierzam wszystko Jemu,
Bogu wielkiemu i prawdziwemu.

On moją tarczą, moją ostoją,
Choć wszyscy ciągle czegoś się boją.
Ja się nie lękam, bo Jemu wierzę.
Miłości Pana nikt mi nie odbierze.

01.06.2015r.

Czytany: 84 razy

R E K L A M A

=>