Przychodzisz do mnie
Przychodzisz do mnie w blasku słońca,
W krzewie rozwijającym młode pąki,
Dzięki Tobie jestem radością kwitnąca,
I ćwierkająca jak skowronki.

Dla Ciebie pragnę śpiewać, Panie,
Składać Ci hołdy i uwielbienie,
Ty jesteś oceanem dobra,
Z którego tryskają życiodajne strumienie.

Przychodzisz do mnie w Słowie swoim,
KtĂłre dotyka serca mego,
Ono przemienia i ulecza,
Koi krwawiące bóle jego.

Jesteś jak balsam dla mojej duszy,
Tęskniącej za wielką miłością,
Jesteś potężny Panie Boże,
Obdarzasz mnie szczodrze i z hojnością.

19.03.2015r.

Czytany: 109 razy

R E K L A M A

=>