Matko Pięknej Miłości
Maryjo, Matko Pięknej Miłości,
Jak dobrze blisko Ciebie gościć,
Naucz pokory i cichości,
Ufności Bogu, wytrwałości.

Maryjo, Matko Łomżyńskiej Ziemi,
Uczyń nas ludźmi cierpliwymi,
Naucz tak kochać Syna Twego,
Jak właśnie Ty kochałaś Jego.

Pomóż nam w życiu Matko droga,
By bezinteresownie się miłować,
Mieć na uwadze dobro bliźniego,
Aby pomagać i wspierać jego.

Weź w swą opiekę nasze rodziny,
O to Cię Matko z serca prosimy.
Czuwaj nad nami nieustannie,
Bądź naszych ludzkich losów Panią.

28.01.2015r.

Czytany: 138 razy

R E K L A M A

=>