Ty znasz mnie najlepiej
Ty znasz, Panie, szczerość serca mego,
Wszak to Ty utkałeś mnie całego,
Moje serce, duszę, umysł, moje ciało
Oraz wszystko to, co wokół mnie powstało.

Ty wiesz, Panie, co myślę i czuję,
Twojej obecności pragnę, Ciebie oczekuję,
Jam stworzenie Twoje, z Twoich rąk wyszedłem,
Tylko Tyś mym Panem, tylko Tyś mym niebem.

Żyć godnie bez Ciebie nie potrafię Panie,
Na nic me zabiegi, na nic me staranie,
Gdy Cię do mej duszy zaproszę serdecznie,
To wtedy mój Boże czuję się bezpiecznie.

16.11.2014r.

Czytany: 139 razy

R E K L A M A

=>