Niepokalana
Niepokalana Dziewico Maryjo,
W swoich ramionach Dzieciątko kryjesz,
Twa ufność Bogu jak drzewa pień,
Ochraniasz świat przed piekła złem.

Niepokalana Dziewico Maryjo,
Twa czystość jaśnieje i nie przemija,
Gdzie się pojawiasz, tam wstaje dzień
I wszystko co ciemne odchodzi w cień.

Niepokalana Dziewico Maryjo,
Dla nas jest wzorem Twoje FIJAT,
Niedościgniona Świątynio Boga,
Pomagasz nam gdy w sercu trwoga.

Niepokalana Dziewico Maryjo,
W swoich ramionach całą ludzkość kryjesz,
Kochasz nas wszystkich matczyną miłością,
Darzysz swym ciepłem oraz czułością.

23.10.2014r

Czytany: 114 razy

R E K L A M A

=>