Mój Anioł Stróż
Mój Anioł Stróż kroczy na przedzie
Zawsze toruje dla mnie drogę.
On w żadnej sprawie nie zawiedzie,
Gdy sama nic zaradzić nie mogę.

Mój Anioł Stróż jest pełen ciepła,
Pogodną aurę roztacza wokół,
Ujmie każdego z kim się spotykam,
Wprowadza radość, miłość i pokój.

Mój Anioł Stróż stale się troszczy,
Podnosi, ostrzega i podtrzymuje,
Leczy mnie, uczy, chroni od złego
I ciągle pilnie się mną zajmuje.

Mój Anioł Stróż najlepszy opiekun,
Dany na zawsze przez mego Boga,
On razem ze mną idzie przez życie,
Trzyma za rękę, gdy kręta droga.

Pełne wdzięczności jest moje serce,
Za jego dobroć, miłość, troskliwość,
Za wierność, pomoc, odpowiedzialność,
Za niezawodność oraz cierpliwość.

27.01.2015r.

Czytany: 155 razy

R E K L A M A

=>