Ty jesteś źródłem
Ty jesteś, Panie, źródłem mej radości,
Lecz obecność Twoja jeszcze mocniej się zaznacza
W moich smutkach, bólach i tęsknotach,
W moich cierpieniach, walkach i zgryzotach.

Im większe moje słabości,
Im większe upokorzenie,
Im częstsze odrzucenie,
Im większy ból i cierpienie,
Tym bardziej jesteś we mnie,
Tym większe moje z Tobą zjednoczenie.

Ty, Panie dajesz mi siłę,
Ty, Panie dajesz mi nadzieję,
Ty, Panie mnie prowadzisz,
Z Tobą się nigdy nie zachwieję.

Tyś moją pomocą i obroną,
Tyś miłością mą niezasłużoną.
Tyś Panie wzorem cierpliwości,
Ty mi pomagasz znosić przeciwności,
Bo Tyś źródłem pokoju i radości.   

18.10.2014r.

Czytany: 108 razy

R E K L A M A

=>