Pragnę zgody i miłości
Pragnę żyć w zgodzie z całym światem,
Miłością dzielić się z siostrą i bratem.
Sama jednak tego nie potrafię, Panie,
Twoją łaską jest serca rozszerzanie.

Pragnę zawsze dojść do porozumienia,
Zaakceptować to, czego nie da się zmienić,
Każdy ma prawo mieć własne zdanie,
Kochać go mocno, to moje zadanie.

Kochać i prosić o łaskę Pana Boga,
By Pan mu pokazał jak potrafi miłować,
Wystarczy wzbudzić w sercu pragnienie,
A z pewnością przyjdzie Bożej miłości doświadczenie.

18.10.2014r.

Czytany: 117 razy

R E K L A M A

=>