Ośmielona nieśmiałość


Nieśmiałość
w swojej skromności jest urocza...
Jednocześnie przed światem
piękno swe skrywa.
I często zbyt pusta
jest jej samotna nocka.
Dopiero gdy marzy,
jej serce odżywa.

Podaj mi rękę
i pozwól się przytulić.
Świat bowiem
tylko śmiałych kocha.
Tylko im gotów jest
nieba uchylić.
Dlatego nieśmiałość
w samotności szlocha.

Poczuj swój urok
zachwytu godny.
Pozwól sobie
na chwilę odwagi.
Mury są w tobie,
zaś świat jest pogodny.
Uśmiechnij się
i odrzuć
maskę powagi.


Oskar Wizard

Czytany: 281 razy

R E K L A M A

=>