Otrzeć się
Otrzeć się o chłód ludzkiego serca,
Zstąpić razem z nim w głębinę smutku,
Doznać drżenia, lęku, niepewności,
Poznać niepokój jego i słabości.

Podać rękę i razem z nim cierpieć,
Być przy nim, kiedy się boi,
Dodać mu otuchy i nadziei,
I pomóc tęsknotę ukoić.
            
Otrzeć się również o ciepło,
Doświadczyć pokoju i radości,
Szczerej, głębokiej, prawdziwej,
Wynikającej z miłości.

Tak można tylko razem z Panem,
Który jest Bogiem życia i wieczności,
I prosić Go, by był nam światłem,
By w naszym życiu zawsze gościł.

29.01.2015r.

Czytany: 94 razy

R E K L A M A

=>