Nie lękaj się
Nie lękaj się, bo lęk nie pochodzi od Boga,
Nie lękaj się, przy Nim nie straszna żadna trwoga.
Zaufaj swemu Panu, Jego miłości i dobroci,
On nie pozwoli zrobić Ci krzywdy,
Choćby nawet ktoś przeciw tobie psocił.

Nie lękaj się, On Cię od złego uchroni,
On Ciebie w każdej opresji obroni.
On wierny jest swemu Boskiemu przymierzu
I pomoże każdemu, kto Mu z oddaniem służy
I całym sercem w Jego Boską miłość wierzy.

21.09.2014r.

Czytany: 108 razy

R E K L A M A

=>