Nowy świat
Ty, Panie, na nowo stwarzasz świat,
Wprowadzasz porządek, nowy ład,
I wzmacniasz serca swą miłością,
Napełniasz pokojem i radością.

Przychodzisz codziennie do naszych spraw,
Pokonując ogrom ziemskiego zła,
Wlewasz nadzieję w nasze dusze,
Pychę, egoizm z łatwością krusząc.

Tylko Ty jesteś Królem, Panie,
Jaśniejesz światłem i mądrością.
Tylko Ty umiesz nadać życiu sens,
Mimo iż wszystko wokół jest marnością.

20.09.2014r.

Czytany: 81 razy

R E K L A M A

=>