Ty wszystko możesz
Ty, Panie Jezu, wszystko możesz,
Potrafisz wskrzeszać i uzdrawiać
I nasze grzechem zabrudzone dusze,
Oczyszczać swą miłością, zbawiać.

Sprawiasz, że kiedy żal w sobie wzbudzimy,
O łaskę Ciebie poprosimy,
Ty krwią najświętszą nas obmywasz,
Tak, że na prostą wychodzimy.

Ty, Panie, zniżasz się i schodzisz do nas,
Do naszych spraw, do codzienności,
I pragniesz zawsze nam pomagać,
I być codziennym u nas gościem.

Ty pragniesz dla nas tylko dobra,
Naszego szczęścia i radości,
Ty nam przynosisz pokój serca,
By trwało tak aż do wieczności.

18.09.2014r.

Czytany: 105 razy

R E K L A M A

=>