PrzyjdĹş, Panie
PrzyjdĹş, Panie, do mocno poranionych,
Przez swoich bliĹşnich bardzo skrzywdzonych.
Przyjdź dotknij ich serc cierpiących
Nikomu ufać niepotrafiących.

Przyjdź, Panie, i ulecz głębokie rany,
Przynieś im ulgę i ukojenie,
Spraw, by poczuli Twoją miłość,
Niech się pojawi przebaczenie.

PrzyjdĹş, Panie Jezu, zabierz smutek
I wstrzymaj potok słów złośliwych,
Obdarz radością i pokojem,
Zmień ich w otwartych i życzliwych.

Zlej na nich zdroje Twojej łaski,
Ujmij dobrocią i pokorą,
Niech już stopnieją serca lody,
Niech kwitną kwiaty każdą porą.

Niech miłość zawsze w nich króluje,
Niech zaufanie się pojawi,
Niech dobro, prawda zakiełkuje,
Niech Twoja moc ich Panie zbawi.

O to Cię, Boże mój, bardzo proszę,
Wysłuchaj mojej modlitwy, Panie,
Niech się na miłość Twoją otworzą
I niech się Twoja wola stanie.

15.09.2014r.

Czytany: 117 razy

R E K L A M A

=>