Łaska
Światłość, Miłość, Dobroć, Prawda
Nierozerwalnie ze sobą się łączą.
To są przymioty Boga wiecznego,
Które się nigdy w świecie nie skończą.

Mają ogromną moc przyciągania,
To z nich się łaska dla nas wyłania,
Łaska, której tak bardzo nam potrzeba,
Aby się dostać kiedyś do nieba.

Bóg nas nią hojnie ciągle obdarza,
Najwięcej płynie jej z ołtarza,
Na którym Pan nasz składa ofiarę
Odkupuje winę i łagodzi karę.

02.09.2014r.

Czytany: 101 razy

R E K L A M A

=>