Nasze słabości
Każdy z nas jest pełen różnych słabości,
Zwłaszcza gdy brakuje nam Bożej miłości.
Lecz kiedy Panu Bogu swoją słabość oddaję,
On wypełnia mnie łaską i moją siłą się staje.

Dlatego nie można niczego się bać,
Strach czyni nas otwartymi dla wroga.
Warto swoje słabości Bogu dać,
A ogarnie nas spokój i minie trwoga.

Pan umacnia nas i jest wtedy z nami
I to On wówczas walczy z naszymi słabościami.
A jest przecież samym zwycięstwem,
Dlatego Jemu warto dać pierwszeństwo.

Lepiej już się nad tym nie zastanawiać,
Tylko ufać, wierzyć i Jemu wszystko oddawać.
Już tego wiele razy doświadczyłam,
Kiedy Mu słabości swoje powierzyłam.

Ufam, że On poprowadzi i moim życiem pokieruje,
Przy Nim zawsze bezpieczna się czuję.
Kocham całym sercem mojego Pana
I pragnę do bez reszty być Mu oddana.

To dlatego chlubię się każdą moją słabością,
Bo one są moją największą wartością.

10.08.2014r.

Czytany: 97 razy

R E K L A M A

=>