Rozedrgane serce
Rozedrgane serce Bóg umie uciszyć,
Bo tylko On je naprawdę słyszy,
Tylko On wie czego potrzebuje,
Tylko On jego dygotanie czuje.

Ludzkie serce rozchwiane róşnymi sprawami,
Codziennymi przeżyciami i doświadczeniami,
Potrzebuje ono troski, zrozumienia, ukojenia,
Potrzebuje czułości, miłości, przytulenia.

Próbujemy je uciszyć różnymi sposobami,
Często nałogami, uzależnieniami,
Jednak te żadnego skutku nie odnoszą,
Tylko w naszym życiu strasznie się panoszą.

I zamiast pomóc, prowadzą do zguby,
Ich przerwanie trudne, nie wychodzą próby.
Dlatego najlepiej jest spotkać się z Panem,
Tylko On potrafi ukoić serce rozedrgane.

10.08.2014r.

Czytany: 109 razy

R E K L A M A

=>