Przemiana
Szaweł, przeciwnik Kościoła Świętego,
Z pasją mordował wyznawców Chrystusa,
Lecz pod Damaszkiem Boża łaska na niego spłynęła
I całą jego istotę ogarnęła.

Nie potrafił się przed nią uchylić, obronić,
Bo sam Bóg najwyższy zapragnął jego serca,
Przyszedł, aby kierunek jego życia zmienić,
Aby całą nienawiść z niego wykorzenić.

Chciał wykorzystać go do dobrych celów,
Uczynił z niego najlepszego apostoła,
Który do dzisiaj wielkie tłumy,
Przyprowadza do naszego Kościoła.

To On jest znawcą nauki Jezusa,
Choć Go za życia nigdy nie widział,
On zginął dla Pana męczeńską śmiercią,
Choć był wcześniej wielkim sprzeniewiercą.

Tylko Pan tak potrafi wszystko przemieniać,
Wino w krew swoją, a chleb w swoje ciało.
Warto zapragnąć takiej przemiany
I dopiero się będzie w życiu wiele działo.

06.08.2014r.

Czytany: 99 razy

R E K L A M A

=>