Głębia przyzywa głębię
Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów,
Miłość przyzywa miłość, by w sercu gościła radość.

Tak właśnie Pan woła do każdej ludzkiej duszy.
Pragnie ją sobą napełnić, pragnie do głębi wzruszyć.
Pragnie rozkochać w sobie oraz uczynić świętą,
Pragnie by była łaską do głębi przeniknięta.

Choć wiara nasza trudna, bo na cierpieniu się opiera,
To jednak życia wiecznego jest największą nadzieją.
Jeżeli twoje życie jest bardzo nieudane,
To wtedy możesz być pewny o obecności Pana.

Bóg jest zawsze tam, gdzie ból i ludzkie cierpienie,
Bo pragnie przynieść sercu i duszy ukojenie.
On nigdy nie pozostawia ukochanego stworzenia
I pragnie jego smutki wszystkie w radość przemieniać.

A kiedy tak naprawdę Twe serce On odmieni,
To wtedy sam zrozumiesz, że przyjemnością jest cierpienie.
Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów,
I nawet w cierpiącym sercu będzie gościła radość.

05.06.2014r.

Czytany: 150 razy

R E K L A M A

=>