Kochać
Nietrudno jest kochać tych, co nas kochają,
Są dla nas otwarci, przychylni i mili,
Sztuką jest kochać tych, co nas nienawidzą,
Którzy nas mocno upokorzyli lub zranili.

Kochać tak, jak kocha Jezus,
Swoich oprawców sentymentami nie darzył,
Ale podjął decyzję o miłości
I wszystko przed śmiercią im wybaczył.

To Jego miłość jest dla nas wzorem,
Choć się wydaje niedościgniona,
Z Jego obecnością w sercu jest możliwa,
Już tego w życiu doświadczyłam,
Bo wiele razy byłam upokorzona i odrzucona.

I choć to bardzo mocno boli,
Choć łzy wyciska i rani serce,
Bez tego cierpienia i okaleczenia,
Nie miałoby ono z Bogiem zjednoczenia.

Kocham mych braci i moje siostry
I nie wykluczam ani jednego,
Nie dlatego, że mam w sobie takie emocje,
Ale ich kocham, bo tak zdecydowałam,
Bo mam Pana takiego, który mnie uczy,
Że kochać trzeba każdego bliźniego.

Nie chowam w sobie do nikogo urazy
I nie jest to żadna moja zasługa,
To Pan wypełnił moje serce Sobą
I kocha przeze mnie każdą osobę.

04.08.2014r.

Czytany: 140 razy

R E K L A M A

=>