Dziękuję Ci, Boże
Dziękuję Ci, Boże, za Twoje natchnienia,
Za wszystkie łaski i pouczenia,
Za siłę do życia i wytrwałość Twoją,
Za to żeś moją tarczą i ostoją.

Dziękuję za trudności i za przeciwności,
Bo je dopuszczasz dla dobra mojego,
By moją wytrwałość zahartować,
To dla mojego wzrostu duchowego.

Dziękuję Ci, Boże, za każdego człowieka,
Który swej wrogości nie oszczędza,
Ty mi dajesz łaskę, by i tak go kochać,
Choć w nim taka sama jak i we mnie nędza.

Dziękuję Ci, Boże, za ludzkie odrzucenie,
Bo każde odrzucenie jest do Ciebie zbliżeniem.
Dziękuję Ci Boże, za wszystko dziękuję,
Niczego co zesłałeś na mnie nie żałuję.

Bo sukcesy są dla nas często zgubą,
Prowadzą do pychy, egoizmu,
Do wynoszenia się nad innymi
I zapomnienia, że do Ciebie należymy.

04.08.2014r.

Czytany: 247 razy

R E K L A M A

=>