Pokłon dla Króla
Do Twojego światła nadciągają narody,
Królowie pogan oddają Ci chwałę.
Tyś wielkim Królem w osobie Dzieciątka,
Bo wielkie dla Boga to, co w oczach ludzi małe.

Pokłon Ci składają biedni, pokrzywdzeni,
Którzy przez możnych tego świata są upokorzeni.
Pokłon Tobie, Boże miłości, oddają
Ci, którzy bardzo Cię kochają.

Tylko Tobie bić należy pokłony,
Tylko Tobie oddawać hołdy i śpiewać Ci cześć.
Bo wszystko inne jest tylko marnością,
To co do Ciebie nie należy, łatwo może nas zwieść.

Chwała Tobie, Boże, Królu uniżenia,
Chwała Tobie, Dziecię Ojca Przedwiecznego,
Uwielbiamy Ciebie Władco wszechwstorzenia,
Uwielbiamy Ciebie Boga prawdziwego.

06.01.2016r.

Czytany: 87 razy

R E K L A M A

=>