Pójdźmy razem
Pójdźmy razem w tę samą stronę,
W kierunku do samego źródła,
Niech Pan Bóg będzie nam obroną,
Z Nim to co dobre zawsze się uda.

Pójdźmy razem ku jasnemu światłu,
Ku prawdzie, pięknu i miłości.
Wspólnie będziemy wiele mocniejsi
I pokonamy wszelkie trudności.

Pójdźmy odważnie, ufnie i z oddaniem,
Służmy z ochotą Panu naszemu.
On nas kocha i zna dokładnie,
Z serca śpiewajmy Bogu Świętemu.

Blisko bądźmy i wspierajmy siebie,
Na drogach życia i na drogach wiary,
Miejmy świadomość, że On nas stworzył,
Abyśmy nawzajem się kochali.

26.05.2015r.

Czytany: 100 razy

R E K L A M A

=>