Droga z Betlejem
Droga z Betlejem wiedzie na Golgotę.
Taka była właśnie historia Jezusa.
Już w mieście rodzinnym przyjąć Go nie chciano,
Chociaż słuchano Go, gdy nauczał.

On dawał wszystkim samo dobro,
On był mądrością napełniony,
Uleczał chorych, wskrzeszał zmarłych,
A z opętanych wyrzucał demony.

Gdzie się pojawił, otwierało się niebo,
Bo Ojcu swojemu był posłuszny,
We dnie pomagał wszystkim ludziom,
A nocą modlił się do Niego.

Aż wreszcie Ci, którzy Go słuchali
I samo dobro od Niego otrzymali,
Wyprowadzili Jego na Golgotę
I tam niesłusznie Go ukrzyżowali.

Każdy, kto idzie śladami Jezusa,
Kto całym sercem kocha Boga,
Musi być na to przygotowany,
Ĺťe nie czeka go Ĺźadna inna droga.

Taką pokazał nam nasz Pasterz,
On swe owieczki nad życie miłuje,
Więc trudnościami nie warto się martwić,
Bóg się tym wszystkim zaopiekuje.

01.01.2016r.

Czytany: 119 razy

R E K L A M A

=>