Magiczny dzień nastanie
Już za parę dni,
za dni parę,
magiczny dzień nastanie.

Żebyś nie wątpił,
ale uwierzył,
przyjdzie na świat
nowe dziecię-Syn Boży
nam się narodzi,
który od grzechu
świat wyswobodzi.

Wesoło już w Niebie
Anieli śpiewają,
i my tu na ziemi,
że miłość wzajemna
będzie między nami.

Odrzucimy grzechu szkarady,
odstąpimy od złego,w ten dzień
odrodzimy się
w nowego człowieka.

Tajemnicę tę rozważymy
przy Wigilijnej Wieczerzy,
gdy pierwsza gwiazdka zaświeci
i opłatkiem się połamiemy,
bo w ciele ludzkim
Bóg jest skryty,
na pokarm ludziom obfity.

Gdy będziesz łamał się opłatkiem,
pomyśl o mnie,
ja pomyślę o Tobie,
bo gdy Pana okryć chcesz nagiego,
to okryj sierotę lub ubogiego.

Miłość,która to sprawiła,
iż Pana do nas sprowadziła,
niech swą iskierkę w nas zapali,
abyśmy się wszyscy miłowali.
2007

Czytany: 166 razy

R E K L A M A

=>