...niczym embrion
by proste słowo odwrócić
potrzeba dziewięćdziesiąt stopni
by je przestawić trzysta sześćdziesiąt
a żeby wykres zrobić trzeba życie znać
zwłaszcza kiedy w dniach niepłodnych
zachodzi się przedwczesnym rozkwitem...

Czytany: 145 razy

R E K L A M A

=>