Perspektyw nie blokuj


Przecież jeszcze nie ma dziś podróży w czasie,
a więc szans na szczęście nie wypuszczaj z dłoni.
Nie odwrócisz tego, co minęło z wiatrem.
Nie użyczy los nam rydwanów w pogoni.

Wschody i zachody poszerzają przestrzeń,
są niefrasobliwe w swym obrazie piękna.
Trzeba się zachwycać każdą chwilą trwania
i gestów serdecznych nigdy nie zaniedbać.

Nie tylko na wiosnę chłonąć smak i światło,
bo sygnały idą z każdej pory roku.
Tworzywo istnienia jest tak doskonałe,
żadnych swych perspektyw niewiarą nie blokuj.

Podsycaj jak możesz tętno wyobraźni,
uściślając co dzień wymiar człowieczeństwa.
Nie chowaj w pancerzu odwiecznych prawd życia,
chociaż, by je przyjąć potrzeba jest męstwa.

Czytany: 147 razy

R E K L A M A

=>