Sumienie

Żyjąc zgodnie
z własnym sumieniem,
nawet gdy popełnimy błąd,
po prostu go naprawiamy.
Obwiniają się tylko słabi,
błądzący i zagubieni.
Lecz oni nie żyją
zgodnie z sumieniem,
nie są sobą.
Zaprzeczają własnemu ja,
aby przypodobać się innym.
Nie zawsze się to udaje,
nie zawsze jest to mądre.
Inni natomiast pełni pychy
i przekonani o własnej
nieomylności,
depczą terytoria innych.
Są to istoty
jeszcze nieszczęśliwsze.
Zapomniały czym
jest sumienie.
Zazwyczaj kończy się to
katastrofą.
Prawda zawsze leży
pośrodku,
umiarkowaniu,
rozsądku,
myśleniu.
Prawda jest właśnie
w tobie.
Wiesz o tym?


Oskar Wizard

Czytany: 381 razy

R E K L A M A

=>