Zaloguj...


Zaloguj w swym sercu czułość,
by gwiazdom biec na spotkanie.
W cieple Twojego głosu
fantazja skrzydeł dostanie.

Wpisz w harmonogram …życzliwość,
bo na to, każdy z nas czeka,
by objąć miłym spojrzeniem
uwierzyć w dobro człowieka.

W kolejne dni kalendarza
i niech to nie będzie wyjątek,
wypuszczaj, maluj, rozwieszaj
uśmiech na dobry początek.

***
A ja ślę jeszcze gwiazdę
tę aż z siódmego nieba
i wiatr nawet poproszę,
by blask słońca rozsiewał...

Czytany: 188 razy

R E K L A M A

=>