W pół drogi do raju
Wiatr depcze chmury
w pół drogi do raju
z odblaskiem uśmiechu,
kiedy czyta książki.

Daje myślom pogodę
rozlewając anielską dobroć
na twarzach po stokroć,
gdyż lubi harmonię.

Bieży gdziekolwiek po ziemi
kocim spojrzeniem
pod złotym słońcem,
w dozgonnej emigracji.

Włóczy się ze słowami
z talentem improwizacji
w przelocie prozy i poezji,
przyjemny białymi kwiatami.

Aleksandra Baltissen

Czytany: 396 razy


=>