Poezja na faliPoezja na fali
pięknych słów
płynie…
Poeta zaś łowi
tylko z melodii słowa.
Sława jak wszystko,
kiedyś minie…
Tylko dobry wiersz
się uchowa.

Będzie to utwór
zrozumiały
dla potomności...
I ten, który ma moc
murów burzenia...
Serce budzący
wciąż do miłości...
Zmysłom dający
świeże natchnienia...

Poezja
z uroczych słów
słynie...
Wena zaś
to do zdobycia
twierdza...
Sława poety
jak wszystko
przeminie...
Zostanie to,
co płynie
z głębi serca.


Oskar Wizard


Czytany: 586 razy

R E K L A M A

=>