Chodźmy do ZOO!


Chodźmy do ZOO
małpy zobaczyć…
Ileż je można
w telewizji oglądać?
Akcja nie będzie
jak w Sejmie
się ślimaczyć…
Będziemy również
na osłów spoglądać…

Te osły będą
w klatce siedziały…
Więc Proszę Państwa
bezpieczni jesteśmy!
Nie powie nikt,
że nam
na przykład
rentę zabrały…
Ujrzymy, że Lew
przy samicach
bywa obleśny…

Zobaczmy
jak Prezydent Zwierząt
wygląda!
Popatrzmy
z bliska
w jego
cwane oczy.
Dlaczego wąż boa
jak głodny adwokat
wygląda?
Podobieństw do ludzi
można wciąż mnożyć!


Oskar Wizard

Czytany: 706 razy

R E K L A M A

=>