Tylko taki jedyny jest czwartek


Tego dnia wszystko jest inne
nawet płatki są zaczarowane
rozrzucają je dzieci niewinne
dzwony biją głośno nad ranem

a przydrożne kapliczki pięknieją
z kwiatów łąk i ogrodów zebrane
każdy z nową wyrusza nadzieją
na procesję przywitać się z Panem

pod stopami kwiatowy kobierzec
tylko taki jedyny jest czwartek
zjednoczony w miłości i wierze
za Twą mękę idzie szereg zwarty

hostia błyszczy pod baldachimem
trwa w pokorze z Bogiem rozmowa
i zieloną gałązkę na zimę
każdy pragnie w domu przechować

żal po płatkach jest stąpać różanych
lecz iść trzeba do stacji następnej
za Twe ciało ukrzyżowane
za ból wielki cierpienie i mękę

L.Mróz-Cieślik

Czytany: 196 razy


=>