Czeladź
"- Wieręchmy się odarli i botów nie mamy,
Już, panie, od pół roka suchych dni czekamy!"
- Trwaliście dłużej, dzieci, już dotrwajcie mało,
Aż by się na tych targach wżdy co uprzedało.
I u mnieć silny defekt, wierę, na kalecie.
I w mieściechmy po trosze winni, sami wiecie!"
Ale nie dziw, iż słudzy i pan nic nie mają,
Bo jaki pan, taki kram, równo dopijają!


Czytany: 7546 razy

R E K L A M A

=>