Mężczyźni i kobiety
Mężczyzna z natury jest zdobywcą.
Uwielbia liczyć swoje zdobycze.
Z natury także jest odkrywcą.
Lubi penetrować obszary dziewicze.

Podobno też mężczyźni rządzą światem.
W końcu są twardzi i mają muskuły.
Kobieta zaś pięknym lecz tylko kwiatem.
Silniejszy ma władzę, na bok skrupuły!

Lecz gdy kobiet wśród mężczyzn zabraknie...
Ich dom staje się pusty i zaniedbany.
Każdy z nich wojen i wódki pragnie…
Lub rzuca się w przepaść, gdy niekochany.


Oskar Wizard


Czytany: 3150 razy

R E K L A M A

=>