Inwokacja (nowa)

Rzymie! Stolico moja! Ty jesteś jak zdrowie.
Jak cennym skarbem jesteś, ten tylko się dowie,
Kto cię widział. Dziś wszyscy przed tobą klękają.
Prezydent i posły potęgi się lękają.
Wie to każdy staruszek i każda staruszka,
Że tylko przez Ciebie wiedzie do Nieba dróżka.
A kto przed księdzem grzecznie się nie upokorzy,
Tego czeka klątwa, przekleństwo i Sąd Boży!
Właśnie dlatego w naszym pobożnym kraju,
Polacy miłują się; jest nam jak w raju!

Oskar Wizard


*- 13 zgłoskowiec

Czytany: 1659 razy

R E K L A M A

=>