Gołąbek na cirpliwość
Gołąbkowi z gniazdeczka gdy dziatki pobiorą,
Patrz, z jaką niebożątko używa pokorą:
Siedząc sobie z samiczką, żałobliwie wyje,
A zbierając po zdziebłku, gniazdko znowu
Takżeć by każdy stały miał być w cirpliwości, kryje.
Poruczać każdą krzywdę Pańskiej opatrzności,
A przygodę, po zdziebłku zbierając, okrywać,
Będziesz potym na wszytkim radości używać.


Czytany: 1902 razy

R E K L A M A

=>