Wilkowski_Zygmunt - Gdy_jesteś_młody... .: Wierszoteka Ibki :.

Gdy jesteś młody...
G d y j e s t e ś m ł o d y ,
P e ł e n u r o d y ,
T o w T w o j e j g ł o w i e ,
N i e z n a s z , c o z d r o w i e .
G d y m i n ą l a t a ,
C z a s   z m i e n i c h w a t a ,
W s t a r e g o d z i a d a ,
C o n ę k a w a d a .
B o s t r a c i ł z d r o w i e ,
L e c z j a k ? –   n i e p o w i e ,
K i e d y u b y ł o ?
G d z i e s i ę u k r y ł o ?
J u ż w i e , c o w a r t e ,
G d y j e s t p o d a r t e ,
C o d z i e n n i e r a n e m ,
Z d r o w i e s t e r a n e .
Z d r o w i e n i e w r a c a ,
W i ę c s i ę z a t r a c a ,
W s w o j e j p r z e s t r z e n i ,
K t ó r e j n i e z m i e n i .
U w i e l b i a k a w ę
K a ż d ą p o t r a w ę ,
C o n i s z c z y z d r o w i e ,
I m y ś l i w g ł o w i e .
K o n s e r w a n t a m i ,
Z w i t a m i n a m i ,
O r g a n i z m s ł o d z i ,
A ż m u z a s z k o d z i .
J u ż l e d w o s a p i e ,
C z a s a m i c h r a p i e ,
M ę c z ą g o b ó l e ,
W k a ż d y m s z c z e g ó l e .
M a r z y n a j a w i e ,
Z d r o w i e m i e ć w p r a w i e ,
J a k s i ę m u z d a r z y ,
Z w i e d z a l e k a r z y .
Ł y k a p i g u ł k i ,
N a g ł o s k u k u ł k i ,
L i c z ą c g o d z i n y ,
S w e j s m u t n e j m i n y .

S z p i t a l z a l i c z y ,
N a z d r o w i e l i c z y ,
Ż e je   od d a j ą ,
Ż y c i e   um a j ą .
J a k k r o m k ę   c h l e b a ,
K t ó r ą z j e ś ć   t r z e b a ,
W d o b r y m h u m o r z e ,
W t e j s a m e j p o r z e .
C h o ć j u ż n i e g r z e s z y ,
T o g o n i e c i e s z y ,
M a j ą t e k , s ł a w a ,
D o b r a z a b a w a .
B o c ó ż p i e n i ą d z e ,
U k r y t e ż ą d z e ,
S k ą p s t w o c z y c n o t a ,
N ę d z n a h o ł o t a .
I d r o g a p r a w a ,
J u ż n i e n a p a w a ,
I n i c n i e b a w i ,
G d y z d r o w i e k r w a w i .
B o c ó ż t o z n a c z y ,
G d y n i e u r a c z y ,
K l e j n o t y , z ł o t o ,
B o c h o d z i o t o :
A b y b y ć m ł o d y ,
Z d r o w i e b e z s z k o d y ,
M i e ć l a t d w a d z i e ś c i a ,
C h w a l i ć t o w p i e ś n i a c h .
K o c h a ć s i ę s t a l e ,
B a r d z o w y t r w a l e ,
B y ć z a k o c h a n y m
I t e ż l u b i a n y m .
M i e ć g d z i e ś p i e n i ą d z e
I z ł o t e ż ą d z e ;
L e c z t y l k o z d r o w i e ,
W r a d o s n e j g ł o w i e .
O n o s e n s d a j e ,
I r a d o ś ć b a j e k ,
U r z e k a c z u l e ,
W k a ż d y m s z c z e g ó l e .

Czytany: 170 razy


=>

Najnowsze


Top czytanych


Top Autorzy


Top Użytkownicy


Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. co to są pliki cookie? . WIEM, ZAMKNIJ