Jamochłonka
Są kobiety
Co stale
I zawsze
Wciąż chłoną


Bo wciągają
Mężczyznę
W swe wnętrze

Potrzebują
Czasami
Pomocnej
Też dłoni

Nadaremnie
Się prosząc
O jeszcze.

Jaki morał
Wynika
Z powyższej
Konkluzji


Czytelniku
Sam możesz
Odgadnąć

Bez aluzji
Żaluzja
Zakryła
Ten wierszyk

Zanim ciemność
Gdzieś nisko
Zapadła.

Czytany: 180 razy

R E K L A M A

=>