Bądź dobry dla innych
Bądź dobry
by każdego imię wybrzmiało
i zawsze się wśród liczyło
nawet, jak ktoś jest inny...

Bądź dobry
dla tych, co się potykają
niosąc w sercu z nadzieją
miłość, z którą świat jest lepszy...

Bądź dobry
dla tych, co są pomijani
w królestwie pieniędzy i ambicji,
gdyż ludźmi jesteśmy, jak ja i Ty...

Bądź dobry
czyniąc i dziś Boże Narodzenie,
bo wiem, że słuchasz Słońce;
dla Ciebie śpiewają anioły...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 880 razy

R E K L A M A

=>