Izabela, krolowa węgierska
Izabela z narodu zacnego polskiego,
Dziewka onego króla, Zygmunta sławnego,
Potym była została węgierską królową,
A wiele światem trzęsła w młodości swą głową.
Króle, zacni książęta, a snadź i pogani
Mieli z nią pracej dosyć, dziwna była pani.
Ale jako dawno brzmią stare przypowieści,
Przedsię na cienkiej nici ten rozum niewieści.


Czytany: 1449 razy

R E K L A M A

=>